Во нашето портфолио се вклучени голем број на компании од различни услужни дејности меѓу кои се: геодетски компании, здравствени ординации, ветеринарни ординации, училиште за странски јазици и други компании од областа на услужните дејности.

Притоа, нашиот тим е спремен да одговори на сите барања на клиентите од оваа област како и на законските регулативи преку стандардно и прилагодено водење на сметководството.