Професионални сметководствени услуги
Професионални сметководствени услуги

Нашата визија е да станеме доверлива и почитувана компанија за сметководствени услуги, која постојано го поддржува и поттикнува успехот на нашите клиенти.

Сеопфатни финансиски услуги од различни дејности
Сеопфатни финансиски услуги од различни дејности

Нудиме прилагодливи финансиски услуги од различни дејности, во чекор со законските промени и промените во економските трендови.

Најдоброто решение за вашето сметководство
Најдоброто решение за вашето сметководство

Нашата мисија е да обезбедуваме висококвалитетни финансиски, даночни и консултантски услуги за нашите клиенти на долгорочна основа.

Комплетно решение за вашите финансии
Комплетно решение за вашите финансии

Нудиме комплетна поддршка за вашата компанија како во однос на финансиите и сметководството, така и во однос на операциите поврзани со вашето комерцијално работење.

Децимала е компанија која нуди прилагодливи краткорочни и долгорочни финансиски и сметководствени услуги за вашата дејност, со цел да ви овозможи време и простор да се фокусирате на менаџирањето на вашата организација. Главен приоритет на нашето работење е посветување персонално внимание на секој клиент со помош на знаењето и експертизата на нашиот тим од професионалци со долгогодишно искуство во областа на сметководството.

Финансиско сметководство

 • Водење на трговски/деловни книги;
 • Водење на целосна финансова оператива;
 • Тековна евиденција на основни средства;
 • Пресметка и книжење на амортизација;
 • Пресметка на Данок на Додадена Вредност;
 • Пресметка на Аконтација на Данок на добивка;
 • Изготвување на Благајнички Извештаи;
 • Пресметка на Плати;
 • Изготвување на Завршна Сметка;
>>> "Финансиско сметководство"

Материјално Сметководство

 • Комплетна евиденција на залихи по артикал;
 • Поделба на артиклите по категории;
 • Преглед на продажбата по артикал/категорија;
 • Изработка на ПЛТ Обрасци;
 • Евиденција на Дневен промет по арткал;
 • Изготвување на ЕТ обрасци;
 • Изготвување на пописни листи;
 • Изготвување на нивелации; 
>>> "Материјално Сметководство"

Останати Услуги

 • Пријава/одјава на вработени; 
 • Изготвување на извештаи за банки и надлежни државни органи (ЦРМ, УЈП, Фонд за Здравство и ПИОМ); 
 • Изготвување на договори за вработување и договори за закуп; 
 • Изготвување на различни видови извештаи за потребите на менаџментот; 
 • Систематизација и поделба на книжењата согласно потребите на клиентите; 
 • Комерцијални услуги;
>>> "Останати Услуги"